TRANSPORDIL TEKKINUD KAHJUD

Juhul kui kaupa kätte saades konstateerite nähtavaid vigastusi või kauba puudujääki, palume teha vastavad märkmed kauba saatedokumendile. Muude võimalike, kauba transportimisel tekkinud kahjustuste kohta palume teatada SIA Bolderaja Serviss töötajatele hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast.